e-shop
 


 
PRODUKTY   
  telefónne ústredne  
 
KX-T7730
Hybridný (analogový) systémový telefón s displejom
 • Informačný LCD displej – 1 riadok, 16 grafických znakov
 • 12 flexibilne programovateľných tlačidiel s kontrolkami pre indikáciu stavu linky
 • Kontrolka LED pre indikáciu vyzváňania / odkazu
 • Funkcia hlasitého telefónu SPEAKERPHONE
 • Tlačidlo pre presmerovania hovoru FWD/DND
 • Tlačidlo prepojenia hovoru TRANSFER
 • Automatická opakovaná voľba REDIAL
 • Vytvorenie konferencie viac účastníkov CONF
 • Automatická odpoveď v režimu „handsfree“ AUTO ANS (s náhlavnou súpravou)
 • Volanie v režimu INTERKOM
 • Prerušenie prebiehajúceho hovoru a nový hovor bez zavesenia FLASH/RECALL
 • Vypnutie mikrofónu počas hovoru MUTE
 • Skrátená voľba čísla, zmena v nastavení AUTO DIAL/STORE
 • Pridržania hovoru HOLD
 • Nastavenie hlasitosti a kontrastu displeja, nastavenie funkcie pomocou navigačného tlačidla
 • Vloženie pauzy do voleného čísla
 • Tlačidlo MESSAGE – zanechanie upozornenia na čakajúci odkaz, spätné volanie
 • Regulácia hlasitosti vyzváňania – dve úrovne a vypnuté
 • Možnosť použitia náhlavnej súpravy – typy KX-TCA87EXB, TCA89EX
 • Možnosť inštalácie na stenu
 • Rozmery: 185 x 105 x 225 mm, hmotnosť cca. 793 g
  © FLOYD STUDIO 2005-2012  
IQRC