e-shop
 


 
PRODUKTY   
  telefónne ústredne  
 
Rozširujúce moduly pre digitálne telefónne ústredne KX-TDA30
  Doplnkové MPR karty
 • KX-TDA3196 - Karta diaľkového ovládania, analóg. Modem V.90

  Karty vonkajších liniek
 • KX-TDA3180 - Karta pre 4 analógové vstupné linky
 • KX-TDA3280 - Karta pre 2 x ISDN BRI
 • KX-TDA3480 - Karta VoIP 4 linky

  Karty vnútorných liniek
 • KX-TDA3172 - Karta pre 8 digitálnych prístrojov
 • KX-TDA3173 - Karta pre 4 analógové prístroje
 • KX-TDA3174 - Karta pre 8 analógových prístrojov
 • KX-TDA0141CE - bunková stanica (cell station) pre TDA30 (nie je potrebný ďalší modul, pripája sa priamo na digitálny port klapky

  Voliteľné doplnkové karty
 • KX-A236         - Doplnkový napájací zdroj pre TDA30
 • KX-TDA3161 - Karta pre 4 dverné telefóny a zámky
 • KX-TDA3266 - Karta tlmenia echa pri konferencii, 8 kanálov
 • KX-TDA3168 - Karta Caller ID pre posielanie CID na klapky
 • KX-TDA3191 - Karta hlasových odkazov pre 2 linky
 • KX-TDA3193 - Karta Caller ID pre 4 vstupné analógové linky
  © FLOYD STUDIO 2005-2012  
IQRC