e-shop
 


 
PRODUKTY   
  telefónne ústredne  
 
KX-TDE600NE

Komunikačný systém umožňujúci optimálny prechod na technológie VoIP

Kancelárska komunikácia sa v súčasnosti odkláňa od tradičných telefónnych systémov k nízkonákladovým a flexibilným IP systémom, ktoré v plnom rozsahu využívajú prednosti rýchleho rastu IP aplikácií a globalizácie. Pomocou systému KX-TDE600 je možné vytvoriť plne IP komunikačný systém, ktorý podporuje ako tradičný IP protokol H.323, tak aj moderný SIP.
KX-TDE600 je štandardne vybavená novými IP funkciami, ktoré zvyšujú jej efektivitu a znižujú komunikačné náklady. Tento systém je naviac veľmi flexibilný a vďaka plnej podpore tradičnej telekomunikačnej technológie ponúka spoločnostiam možnosť prechodu na IP až vo chvíli, keď na to budú pripravené. Samozrejmosťou je rozsiahla podpora CTI aplikácií (Communication Assistant, PC-Phone, PC-Console, CRM), a možnosť cenovo nenáročného začlenenia bezdrôtového systému DECT. V súčasnosti je možné k systému pripojiť elegantný rad IP telefónov KX-NT300, ktorý sa stane ozdobou Vášho pracoviska.

• Komunikačný systém umožňujúci optimálny prechod na technológie VoIP
• Plná IP kompatibilita (pre vnútorné linky a pobočky)
• Podpora nového radu IP telefónov KX-NT300
• Ľahká správa a údržba v prostredí LAN
• CTI Aplikácia Phone Assistant pre vyššiu efektivitu práce

  KAPACITA SYSTÉMU
  Vnútorné linky
 • Počet kanálov celkovo 640
 • VoIP - protokol SIP/H.323 (max.) 32
 • ISDN BRI (max.) 320 (640 kanálov)
 • ISDN PRI (max.) 20 (600 kanálov)
 • Analógové (max.) 640
 • E&M (max.) 320
 • E1 (max.) 20

  POBOČKY
 • Pobočky celkovo (vrátane Digital XDP) 1152
 • IP pobočky - protokol MGCP (max.) 64
 • IP pobočky - protokol SIP (max) 128
 • Digitálne pobočky (max. vrátane Digital XDP) 640
 • Analógové pobočky (max.) 960
 • Analógové systémové pobočky (max.) 320
 • Ovládací pult operátora (DSS) (max.) 64
 • Pracovisko s aplikáciou Phone Assistant (max.) 256
 • Pracovisko s aplikáciou Phone Assistant Status (max.) 8
 • Pracovisko s aplikáciou PC Phone (max.) 128
 • Pracovisko s aplikáciou PC Console (max.) 8

  BEZDRÔTOVÝ SYSTÉM DECT
 • Základná stanica DECT (max.) 128
 • Prenosná stanica DECT (max.) 512

  OSTATNÉ
 • Systémy pre spracovanie hlasu (max.) 8
 • Dverná zámka / dverný telefón (každý max.) 64
 • Vnútorné relé/senzory (každý max.) 64

  ROZMERY / HMOTNOSŤ
 • Šírka 430 mm
 • Výška (1 skriňa) 415 mm
 • Výška (2 skrine) 835 mm
 • Výška (3 skrine) 1255 mm
 • Výška (4 skrine) 1675 mm
 • Hĺbka 270 mm
 • Hmotnosť 16 kg
  © FLOYD STUDIO 2005-2012  
IQRC