e-shop
 


 
PRODUKTY   
  regulačná technika  
 
IQRC
Inteligentná bezdrôtová regulácia vykurovacích systémov
  Bezdrôtové riešenie
  Vďaka bezdrôtovej komunikácii je inštalácia systému IQRC jednoduchá, časovo nenáročná a finančne dostupná. Montáž nevyžaduje stavebné úpravy a dá sa realizovať popri bežnej prevádzke.

  Zónová regulácia
  Zónová regulácia vykurovania budov umožňuje uplatňovať individuálny prístup pri nastavovaní teplotných režimov v jednotlivých miestnostiach. Žiadny iný typ regulácie nedokáže tak efektívne dávkovať tepelnú energiu do jednotlivých častí budovy.

  Úspora energie
  Systém IQRC má potenciál ušetriť desiatky percent nákladov na vykurovanie. Možnosť centrálnej kontroly regulácie vykurovania a prehľad o nastavených a skutočných teplotách patria k najúčinnejším nástrojom na optimalizáciu prevádzkových nákladov.

  Kontrola spotreby
  Systém IQRC umožňuje bezdrôtové monitorovanie dosiahnutých teplôt vo všetkých miestnostiach, v ktorých sú nainštalované prvky IQRC. Majiteľom a správcom objektov tak poskytuje neoceniteľné a vždy aktuálne informácie o hospodárení s teplom.

SÚČASTI SYSTÉMU
Centrálna riadiaca jednotka
Hlavnou funkciou centrálnej jednotky je koordinácia celého systému. Zaisťuje spoľahlivú bezdrôtovú distribúciu nastavených režimov do jednotlivých zón regulovaného objektu. Pracuje na základe obojsmernej komunikácie a spätne zbiera všetky informácie o aktuálnom stave systému.
Regulačná jednotka
Regulačná jednotka meria teplotu v miestnosti a riadi bezdrôtové termostatické hlavice. Je vybavená prehľadným LCD displejom, ktorý poskytuje všetky užitočné informácie o aktuálnom nastavení. V prípade, že užívateľovi nevyhovuje centrálne nastavená teplota, môže si na regulačnej jednotke manuálne zmeniť nastavenie podľa potreby. Regulačná jednotka je vhodná aj na reguláciu elektrického podlahového kúrenia a elektrických radiátorov.
Router
Router zabezpečuje spoľahlivé pokrytie signálom v miestach, kde nie je priame bezdrôtové spojenie medzi jednotlivými prvkami systému IQRC. Jeho použitie umožňuje aplikovať regulačný systém aj v rozľahlých budovách.
Termostatická hlavica
Pracuje podľa definovaného časovo-teplotného programu. Hlavica je bezdrôtovo ovládaná, napájaná batériami. Reguluje teplotu v miestnosti tak, že proporcionálne otvára a zatvára termostatický ventil na radiátore. Je programovateľná a bezdrôtovo riadená z centrálnej riadiacej jednotky alebo regulačnej jednotky.
Snímač teploty
Snímač teploty je zodpovedný za neskreslené meranie priestorovej teploty v zadefinovanej zóne. Je vhodný pre použitie v kombinácii s bezdrôtovou termostatickou hlavicou alebo regulačnou jednotkou.
Spínač kotla
Bezdrôtovo komunikujúca jednotka v prípade potreby zapína alebo vypína činnosť kotla.
 
Softvér a ovládanie
Softvér IQRC je moderný program, ktorý spoločne s centrálnou riadiacou jednotkou slúži k riadeniu bezdrôtového systému na reguláciu vykurovania. Je prispôsobený na časovo teplotné programovanie a správu vykurovacích zariadení. Okrem toho dokáže získavať štatistické informácie o teplotách v jednotlivých miestnostiach. Je kompatibilný s operačnými systémami Microsoft.
Systém IQRC bol ocenený Zlatou medailou ako najlepší exponát medzinárodného odborného veľtrhu Aquatherm 2012 v Nitre.

Detailnejšie informácie nájdete na iVykurovanie.sk

  © FLOYD STUDIO 2005-2012  
IQRC